0 0,00 

Müügitingimused

Üldised müügitingimused

 

  1.  Üldtingimused

1.1. Üldised müügitingimused kehtivad www.L-Kompanii.ee klientide (edaspidi Klient) ja www.L-Kompanii.ee  omaniku  L-Kompanii OÜ ( edaspidi L-Kompanii.ee ) vahel

1.2.  Üldised müügitingimused on kooskõlas  Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega. Lähtutakse  L-Kompanii.ee tooteinfost, hinnakirjast ning ostuinfost

1.3.  L-Kompanii.ee jätab endale õiguse muuta ühepoolselt müügitingimusi ja toote hindu, et olla oma tegevuses efektiivne, konkurentsivõimeline, reorganiseerudes või muutes toote valikut.

Müügi ja hinnakirja muudatused jõustuvad, kui need on avaldatud L-Kompanii.ee poes. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuse jõustumist, siis kehtivad Kliendi jaoks eelnevad tellimuse tingimused v.a  kui seaduses või müügitingimustes ei ole sätestatud teisiti

1.4.Esitades tellimuse L-Kompanii.ee poes, kinnitab Klient, et on tutvunud müügitingimustega ning on nendega nõus

  1. Hinnakiri

2.1.  L-Kompanii.ee veebipoes müüdavate toodete hinnad sisaldavad 20% käibemaksu ning on toodud eurodes, ega sisalda kohaletoimetamiskulusid.

2.2. Toodete tarnekulud sõltuvad toodete kogusest, mõõtudest, tarnekoha asukohast ja kohaletoimetamise viisist.

2.3. Kohaletoimetamiskulu ei lisata kui klient toob ise kauba L-Kompanii.ee laost Tähe 127c, Tartu

2.4.  L-Kompanii.ee jätab endale õiguse hindasid korrigeerida. Kui klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuse jõustumist siis kehtivad Kliendi jaoks  tellimuse tegemise aegsed  tingimused v.a  kui seaduses või müügitingimustes ei ole sätestatud teisiti

  1. Ostukorv ja tellimuste vormistamine

3.1. Kliendi ostukorv luuakse hetkel,  mil ta on klikkinud nupule „Lisa korvi“

3.2. Toote ostukorvi lisamine ei kohusta Klienti veel ostma.

3.3. Klient saab vajadusel muuta Ostukorvis olevate toodete kogust või üldse Ostukorvist toote eemalda.

3.4. Tellimuse vormistamiseks vajutab klient nupule „Kinnita tellimus“

3.5. Kui klient vajab lisaks nõustamist, saab küsimused edastada vajutades nupule „ kontakt“ või helistades  L-Kompanii.ee  antud kontaktile.

3.6. Tellimuse vormistamisel valib Klient sobiliku kauba kohaletoimetamise- ja makseviisi

3.7.  Müügileping loetakse sõlmituks kui Klient on 3 kalendripäeva jooksul tasunud vähemalt 50% ettemaksuarve alusel tasumisele kuuluvast tellimuse summast arvelduskontole. Tellimus antakse üle/postitatakse kui laekunud on 100% tellimuse summast

  1. Tellitud kauba eest tasumine

4.1.Tasumine toimub ettemaksuarve alusel pangaülekandega.

4.2. Kui Klient on tellimuse esitanud, saadetakse Kliendi poolt sisestatud  e-posti aadressile ettemaksuarve.

4.3. Ettemaksuarves on ära toodud Kliendi poolt tellitud tooted ning makse tegemiseks panga rekvisiidid ja arveldusarve number.

4.4. Kui klient pole ettemaksu tasunud 3 kalendripäeva jooksul alates ettemaksuarve väljastamisest, siis loetakse tellimus mitte täitmiseks  minevaks.

  1. Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1. Ligikaudse tarneaja saamiseks klikkige ’’kontakt’’ nupule ja edastage vastava sisuga e-mail või helistage. Täpsem tarneaeg antakse tellimuse kinnitusel. Juhul kui Klient on tellinud samas tellimuses tooteid, millel on erinev tarnetähtaeg, siis arvutatakse kättetoimetamisel pikimat tarneaega( kui kokku pole lepitud teisiti). Kliendiga võetakse ühendust kui toode on jõudnud L-Kompanii.ee lattu ning lepitakse kokku kauba üleandmine.

5.2. Võimalikud kättetoimetamiseviisid:

  1. väljastatakse laost
  2. saadetakse OSC kulleriga

5.3. L-Kompanii.ee jätab endale õiguse muuta vajadusel kohaletoimetamise viise

5.4. Kauba vastuvõtmisel  tuleb kontrollida selle seisukorda. Puuduste korral tuleb koheselt informeerida L-Kompanii.ee tellimuse vastuvõtnud  kontaktisikut. Võimalusel pildistada probleemset kaupa. Saatelehele allakirjutades kinnitatakse, et kaup oli korrektne ja komplektne ega oma puudusi

  1. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. L-Kompanii.ee on õigus tellimus tühistada kui Klient ei ole õigeaegselt tasunud vähemalt 50% ettemaksu tellimusest või kui toodet ei ole enam saadaval ning asendustoodet ei leita. Tooted, mis on valmistatud kliendi individuaalsete vajaduste ja soovide alusel eritellimustöö alusel, tagastamisele ei kuulu.

6.2. Kui kaup ei vasta Kliendi ootustele, on õigus see tagasi saata 14 päeva jooksul peale kauba kättesaamist. Tagastatav toode peab olema kahjustamata, originaalpakendis ning kasutamata. Raha tagastatakse kliendile 14 päeva jooksul peale kauba tagastust L-Kompanii.ee lattu

6.3. Toote tagastamise kulud kannab Klient kui vahetuse soov tekkis Kliendil. Kui toode oli kahjustatud või ei vastanud tellitule, kannab kulud L-Kompanii.ee

  1. Garantii

7.1. Vastavalt Võlaõigusseadusele on Kliendil õigus pretentsioon esitada 2 aasta jooksul

alates kauba saamisest v.a juhul, kui tootja ei anna pikemat garantiid. Esimese 6 kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse , et see oli  olemas toote ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama L-Kompanii.ee.

7.2. Kui defekt on tehnoloogilise iseloomuga, võib Klient nõuda toote parandamist. Kui parandamine ei ole võimalik, võib tooted asendada. Raha tagastamist on võimalik nõuda üksnes juhul kui asendamine ei osutunud võimalikuks mõistliku aja jooksul.

7.3. Ootamatu defekti korral tuleb saata kiri e-posti aadressile, lisada arve number või arve koopia, kliendi nimi ja kontaktandmed ning kaebuse sisu. L-Kompanii.ee  vastab Kliendile 15 päeva jooksul teate saabumisest.

7.4. L-Kompanii.ee ei vastuta kui toode on kahjustunud Kliendi süül või hoolimatusest, kui defekt on tekkinud toote ebaõigest kasutamisest või hooldamisest või toode on lihtsalt füüsiliselt kulunud tavapärase kasutamise jooksul.

  1. Muud tingimused

8.1. L-Kompanii.ee   kasutab Kliendi  isikuandmeid ainult tellimuse täitmiseks. Andmeid käsitletakse konfidensiaalselt.

8.2. L-Kompanii.ee  jätab endale õiguse saata Kliendile infot , kui Klient on andnud nõusoleku või tellinud L-Kompanii.ee uudiskirja

8.3. Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhindutakse Eesti Vabariigis kehtivast seadlusandlusest ning poolte vahelisi suhteid reguleerivatest õigusaktidest.

8.4. Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimiste teel, on mõlemal poolel õigus pöörduda Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.